menu

Nieuwe lesdata voorjaarscursus 2020

Woensdagochtend groep (9.30 - 11.30 uur)

(Om de week les)

Les 1-    4 maart
Les 2-   18 maart
Les 3-   1 april
Les 4-   15 april
Les 5-   20 mei
Les 6-   3 juni
Les 7-   17 juni
Les 8 - 1 juli
Reserve 15 juli

Woensdagavond groep 1 (19.45-21.45 uur)

(Om de week les) NOG ÉÉN PLEK VRIJ!

Les 1-    4 maart
Les 2-   18 maart
Les 3-  1 april
Les 4-   15 april
Les 5-   20 mei
Les 6-   3 juni
Les 7-   17 juni
Les 8 – 1 juli 
Reserve 15 juli

Woensdagavond groep 2 (19.45-21.45 uur)

(Om de week les) NOG ÉÉN PLEK VRIJ!

Les 1-   11 maart
Les 2-   25 maart
Les 3-   8 april
Les 4-   22 april
Les 5-   27 mei
Les 6-   10 juni
Les 7-   24 juni
Les 8 -  8 juli
Reserve 15 juli

Vrijdagochtend groep (9.30 – 11.30 uur)

(Wekelijks les)

Les 1-   6 maart
Les 2-   13 maart
Les 3-   20 maart
Les 4-   27maart
Les 5-   3 april  
Les 6-   10 april
Les 7-   17 april
Les 8 -   24 april
Reserve 22 mei