menu
ZomerExpo 2019

Pauline's work 'Airway' will be shown this summer in Museum de Fundatie in Zwolle. The Fundatie's summer programme includes exhibitions on the work of Charlotte van Pallandt and Michael Triegel besides ZomerExpo. Artists were invited to explore the theme Europe. A selection of 250 works of various artists, anonymously chosen by a professional, junior and public jury, is exhibited in Museum de Fundatie in Zwolle. Few themes are as open to discussion as Europe today. According to Carlien Oudes, director of ArtsWorlds' Summer Expo, an impressive and provoking exhibition. Open: until 1 September 2019

Voor de draad ermee! De kunst van het borduren, Gorcums Museum — 7 April till 9 September 2018

On Saturday 7 April 2018, the Gorcums Museum will open the exhibition Voor de draad ermee! The art of embroidery. With beautiful examples of embroidery from the past and present. Pauline's Fast Landscape works have been selected for this exhibition. A beautiful line-up with the participation of renowned artists such as Michael Raedecker, Rob Scholte, Barbara Polderman, Tilleke Schwarz, Barbara Broekman, Mariëlle van den Bergh, Dorothée van Biesen, Malou Busser, Cora de Kok, Karola Pezarroen and Sylvia Terwisscha van Scheltinga. Also work with embroidery of fashion designer Jan Taminiau is shown. He is also known by the dresses of Queen Maxima. And Linda Hanssen, curator Wereldmuseum Rotterdam, shows us embroidery from the past.

'Voor de draad ermee' exhibition 'The art of embroidery', until 9 September at the Gorcums Museum in Gorinchem.

Gorcums Museum
Adres: Grote Markt 17, 4201 EB Gorinchem, The Netherlands  

Openingstijden: Dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 u. Zondag 11.00 - 17.00 u

Exhibition Korea Craft Designer Association, Zuid-Korea — 2018

Zuid-Korea is trots op zijn eigen ambachtelijke traditie, waaronder ook vele, textiele technieken. Tegelijkertijd is het een modern land, dat cultureel sterk in opkomst is. Ongetwijfeld herkenden de Koreanen iets in de werken van Nijenhuis, ambachtelijk én met een modern thema: de versnelling in onze maatschappij. Zuid-Korea staat open voor een culturele uitwisseling met andere landen, waardoor het mogelijk werd om werken in te zenden voor de internationale, digitale expositie van de Korea Craft Designer Associatie (KCDA), die wordt georganiseerd aan de prestigieuze Hanyang Universiteit in Seoul.
Bij de expositie verschijnt een fraai vormgegeven kleurencatalogus.

ENGLISCH:
South Korea is proud of its own craft tradition, including many textile techniques. At the same time, it is a modern country that is growing rapidly. Undoubtedly the Koreans recognized something in the works of Nijenhuis, traditional and with a modern theme: the acceleration in our society. South Korea is open to a cultural exchange with other countries, making it possible to submit works for the international digital exhibition of the Korea Craft Designer Association (KCDA), which is being organized at the prestigious Hanyang University in Seoul.
A beautifully designed color catalog will appear at the exhibition.

Han Shan Art Museum - Suzhou, China

'Horizontal Crossings' is the name of the comtemporary embroideryart exhibition and project in which also Alice Kettle, Zou Yingzi, students of the China Academy of Art and Suzhou Art & Design participate. The Carportraits, Borderline and a number of other works by Pauline can be seen there until 2 June 2019.

36 Textielkunstenaars in Galerie de Kapberg — 27 juni tot en met 8 juli

Opening door Wouter de Vries, hoofdredacteur van TXP (Textielplus) op zondag 1 juli, 15 uur.

Textiel als medium voor kunst maakte kort opgang als onderdeel van de experimenteerdrift van de jaren '60 en '70. Daarna verdween textielkunst niet alleen in Nederland, maar ook in andere delen van de wereld weer uit het zicht. Het werd te veel geassocieerd met hobbyende huisvrouwen.

Sinds kort is er echter in de kunst weer aandacht voor het maken, het ambacht en het materiaal. Daardoor is textiel als medium voor kunst al een paar jaar in opkomst. Het gaat de moderne textielkúnstenaar echter niet om het slaafs navolgen van het oude ambacht. Hij zet het ambacht naar zijn eigen hand. Daardoor ontstaan er voortbordurend op/met oude vaardigheden steeds nieuwe vormen. Het resultaat daarvan is te zien tijdens deze tentoonstelling.

De tentoonstelling laat werk zien van 36 Nederlandse textielkunstenaars, te weten: Alexandra Drenth, Amee Vlam, Anja van Dijk, Anke Land, Anna van de Weijer, Astrid Polman, Attje Oosterhuis, Choi Wong, Emilie ten Klei, Flox den Hartog Jager, Helene Derkx, Inge Witvers, Irma Frijlink, Jacqueline van Bergeijk, Jantine Hos en Hennesien van Walderveer, Jo Huijsman, José van Loon en Lia Stouten, Klara van Langevelde, Loes Klein Elhorst, Marga Lansink, Mariëlle Huijsmans, Marijke Leertouwer, Marijke van Welzen, Marijke van Oostrum, Marion Lappenschaar, Mino Wortel, Mique Huijbregts, Olga Prins, Pauline Nijenhuis, Petra Kooij, Riny Smits, Sary Maas, Sonja van der Burg en Willy Doreleijers.

ENGLISCH:
Opening by Wouter de Vries, editor in chief of TXP (Textielplus) on Sunday 1 July, 15 hours.

Textiles as a medium for art began as part of the experimental drive of the sixties and seventies. Then textile art disappeared from view not only in the Netherlands, but also in other parts of the world. It was too much associated with hobby housewives.

Recently, however, there has again been attention in art for making, craft and material. As a result, textile as a medium for art has been on the rise for a few years. The modern textile artist, however, is not concerned with slavishly following this old craft. He puts this craft to his own hand. As a result, new forms continually develop on / with old skills. The result can be seen during this exhibition.

The exhibition shows work by 36 Dutch textile artists, namely: Alexandra Drenth, Amee Vlam, Anja van Dijk, Anke Land, Anna van de Weijer, Astrid Polman, Attje Oosterhuis, Choi Wong, Emilie ten Klei, Flox den Hartog Jager, Helene Derkx, Inge Witvers, Irma Frijlink, Jacqueline van Bergeijk, Jantine Hos en Hennesien van Walderveer, Jo Huijsman, José van Loon en Lia Stouten, Klara van Langevelde, Loes Klein Elhorst, Marga Lansink, Mariëlle Huijsmans, Marijke Leertouwer, Marijke van Welzen, Marijke van Oostrum, Marion Lappenschaar, Mino Wortel, Mique Huijbregts, Olga Prins, Pauline Nijenhuis, Petra Kooij, Riny Smits, Sary Maas, Sonja van der Burg en Willy Doreleijers.

 Adres: Galerie De Kapberg, Slotweg 17, 1934 CM Egmond aan den Hoef

Openingstijden: woensdag-zondag 13-17 uur Slotweg 17 1934 CM Egmond aan den Hoef